Kunskapsprov

Kunskapsprovet på alkohollagen är framtaget av Folkhälsomyndigheten och sker via dator genom att man fyller i ett svarsformulär. Proven finns tillgängliga på tre språk, svenska, engelska och franska.
Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter och för ett muntligt prov högst 120 minuter.

En sökande har tre provtillfällen på sig att bli godkänd och det krävs minst 75 procent rätta svar inom varje område för godkänt resultat. Provet består av flervalsfrågor som fördelas på följande fyra områden: alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om amt och utrustning.

Tanken med införandet av kunskapsprov är att få en likvärdig bedömning av kunskaperna över hela landet.

 folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om kunskapsprovet samt vad du som sökande kan behöva studera inför ett prov.


Vilka ska avlägga ett prov?
Alla som söker ett nytt serveringstillstånd eller avser kommersiellt erbjuda provsmakning av alkoholdrycker ska avlägga ett kunskapsprov.
Undantag från skyldigheten att avlägga prov är om du redan har ett gällande serveringstillstånd eller om du kan uppvisa ett godkänt nationellt kunskapsprov som du avlagt inom en treårsperiod.

Kostnaden för ett kunskapsprov avseende stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Åsele kommun är 1 500 kronor.

Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle.


Undantag från kravet på kunskapsprov
I några få undantagsfall behöver den sökande inte genomföra ett kunskapsprov. 
Det kan vara om den sökande:

  1. Tidigare har gjort ett prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan.
  2. Inte har tillstånd men som högst tre år före en ansökan har gjort ett godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan.
  3. Inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta.
  4. Inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansöka och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Translate the website with Google translate.