Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

För att få servera alkohol mot betalning i ett slutet sällskap krävs tillstånd. Lagad mat ska serveras.

Vad är ett slutet sällskap
Ett slutet sällskap är enligt alkohollagen en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen eller sammanslutningen, utöver den aktuella tillställningen. Observera att föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort (t ex byaföreningar) inte ses som ett slutet sällskap.

Undantag från tillståndsplikten
Det behövs inte tillstånd om man vid serveringstillfället bjuder på alkoholen.

Hur ansöker man om tillstånd
Använd ansökningsblankett och bifoga nedanstående uppgifter:

 1. Ett registreringsbevis som inte är äldre än 3 månader. Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan kopia på nyregistrerings- eller ändringsanmälan till Bolagsverket skickas in.
 2. Beskrivning av målgrupp, verksamhetsinriktning (nattklubb/pub/ restaurang) samt eventuell underhållning (musik eller dylikt).
 3. Förslag på meny för mat och dryck, glöm inte lättdrycksalternativen.
 4. Serveringsansvarig personal. Blankett för anmälan finns på kommunens hemsida.
 5. Planritning i A4-format över serveringslokalen där det utrymme som ska omfattas av tillståndet markerats. Rita in bord och eventuell bar och se till att antalet sittplatser framgår. Omfattar ansökan även uteservering ska denna vara markerad.
 6. Dispositionsrätt till lokal. Skicka in ägarbevis, hyreskontrakt och arrendeavtal. Om hyreskontraktet inte är klart kan intyg från hyresvärden sändas in.
 7. Beskrivning av det slutna sällskapet. Om sällskapet är en förening ska medlemsmatrikel, stadgar och mötesprotokoll bifogas.
 8. Kunskapsprov i alkohollagen med godkänt resultat. Om prov genomförts i annan kommun ska diplom/intyg skickas in. Ta annars kontakt med kansliet för att boka tid för prov.

Handläggningstid
Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap är ca 3 veckor från det att alla handlingar skickats in.
Fler kompletteringar kan komma att efterfrågas vid handläggning.


Regler för att tillstånd till slutet sällskap ska kunna beviljas

 • En lista över i förväg anmälda medlemmar ska finnas vid serveringsstället så att kontroll kan ske vid serveringsstället.
 • Medlemskort till nya medlemmar får inte säljas vid serveringsstället. Den som inte har anmält sig i förväg ska inte ha tillträde till serveringslokalen. Tillsynsmyndigheten har rätt att oanmälda besöka tillställningen under pågående servering för att kontrollera att serveringen uppfyller villkoren i alkohollagen.
 • Tillställningen får inte annonseras som offentlig tillställning
 • Alkoholserveringen ska vara en del i serveringen av en måltid bestående av lagad mat
 • Alkoholfria alternativ ska finnas
 • När serveringen har påbörjats och personer eventuellt lämnar serveringsstället får inte nya gäster släppas in
 • Gäster får inte ta med sig serverade alkoholdrycker när de lämnar lokalen. 
 • Gäster får inte ta med egna drycker in i lokalen
 • Servering av alkoholdrycker får inte ske efter serveringstidens slut
 • I lokalen får inte andra drycker förvaras än de som serverats där
 • Priser på alkoholdrycker får inte sättas lägre än detaljhandelspriserna. Priser får inte sättas så att försäljning på alkoholstarkare drycker gynnas.
 • Det är ej tillåtet att servera alkoholdrycker till ungdom under 18 år.
 • Det finns inte åldersgräns för tillträde till lokalen, det avgör anordnaren själv
 • Den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel får ej vistas i lokalen. Om personen är berusad vid ankomsten ska personen inte äga tillträde till lokalen
 • Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång
 • På serveringsstället ska det alltid finnas en serveringsansvarig person. Personen ska ha fyllt 20 år samt ha kunskap om alkohollagstiftningen, erfarenhet av alkoholservering och vara allmänt lämplig.

Translate the website with Google translate.