Deklarationsblankett för verksamheter

Verksamheter ska framöver lämna in en blankett med de avfall de lämnar på återvinningscentralen.

Tekniska avdelningen har tagit fram en ny deklarationsblankett för verksamheter som ska lämna avfall på återvinningscentralen. Blanketten måste medfölja ifylld när Ni kommer till återvinningscentralen. Detta för att förenkla faktureringen samt säkerställa att verksamheterna ej betalar för hög avgift på blandlassen samt säkerställa mängder inför miljörapporterna.

Klicka här för att komma till deklarationsblanketten, öppettider på återvinningscentralerna och för mer information.

Med vänliga hälsningar / Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad den 31 maj 2021

Translate the website with Google translate.