Vill du stödja en medmänniska som god man eller förvaltare?

Överförmyndarenheten i södra Lappland har ett stort behov av att komma i kontakt med dig som är intresserad av att bli god man och/eller förvaltare i Åsele kommun.

Att vara god man och förvaltare är ett viktigt uppdrag då man hjälper personer som av olika anledningar inte kan se över sina egna intressen. Det finns uppdrag av varierande grad, från att hjälpa dementa med ekonomin till att stötta unga vuxna med funktionsnedsättningar att ta kontakt med myndigheter.
 
Vill du ha mer information om vad det skulle innebära att ta på sig ett sådant uppdrag – kontakta enhetschef Maja Walterbo, 073-037 79 91 eller maja.walterbo@lycksele.se för mer information.
Senast uppdaterad den 5 november 2020

Translate the website with Google translate.