Visselblåsarfunktion

Åsele kommun har införskaffat sig en visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen är en del av kommunens arbete med att motverka förekomsten av korruption och andra eventuella oegentligheter i verksamheten.

Visselblåsarfunktionen vänder sig personer som gjort iakttagelser som kan innefatta korruption eller andra allvarliga oegentligheter. Syftet är att underlätta anmälan av missförhållanden som Åsele kommun annars inte skulle ha fått kännedom om, till exempel sådant som handlar om kommunens verksamhetsintressen eller medarbetares eller andra individers liv och hälsa.

Via visseblåsarfunktionen kan enskilda anmäla personer i kommunens ledning eller andra medarbetare i beslutsfattande position eller som på annat sätt har rätt att hantera kommunens medel.

Visselblåsarfunktionen begränsas till allvarliga missförhållanden som handlar om bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, brottslighet inom bank och finansväsen, eller andra oegentligheter av motsvarande betydelsegrad.

Klicka här för att läsa mer om Visselblåsning och dess funktion.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.