Djur och lantbruk

Varje person eller verksamhet som skaffar sig djur har ansvaret för att djurhållningen inte påverkar djur, människor eller miljön negativt.

Klagomål eller misstanke om bristande djurhållning
Det är Länsstyrelsen i Västerbotten som har ansvaret för djurskyddet och det är de som du kontaktar om du vill lämna en anmälan om djur som far illa eller om du har andra frågor om djurhållning. En anmälan om djur som far illa kan lämnas anonymt till länsstyrelsen.

Telefonnummer till Länsstyrelsen i Västerbotten: 090-10 70 00

Kommunens roll
Vissa ärenden som har kopplingar till djur men som inte handlar om djurskydd ligger kvar som ett kommunalt ansvar. Dit hör bland annat ärenden som rör nedgrävning av häst och tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område.