Invasiva växter

Invasiva växter är de arter som har flyttats från sin ursprungliga miljö och börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem eller människors hälsa.

EU har en förordning om invasiva främmande arter. De arter som är listade är förbjudet att sälja, odla, föda upp, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller reproducera sig.

Dessa riskerar att bli invasiva: Parkslide, Blomsterlupin och Vresros.

EU-listade arter som finns i Sverige: Gul skunkkalla, Jättebalsamin, Jätteloka, Sidenört, Tromsöloka. EU-listade arter som finns i Åsele kommun

Jättebalsamin (impatiens glandulifera)

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)

Icke EU-listade arter - omfattas inte av någon lagstiftning om invasiva främmande arter. Naturvårdsverket rekommenderar att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.

Blomsterlupin

Vresros

Om du hittar dessa kan du rapportera det till artportalen.se eller kontakta miljö och byggnadsnämnden på kommunen om det finns andra frågor.

Hantering av avfall

Lägg växten i en väl förpackad genomskinligsäck som ska stängs. Transportera det sedan till ÅVC. Under sommarsäsongen ställs en container upp för invasiva växter på ÅVC. Då minskar risken att de sprider sig mera ute i naturen. Växterna körs sedan till förbränningen. 

När du tar bort dessa växter från sin trädgård skall du inte lägga växten i komposten eller i trädgårdsavfall på ÅVC:n.

OBS! Det är ett brott enligt miljöbalken att lämna trädgårdsavfall i skog och mark, sk "allmänningar", att gräva upp plantor eller att ta med jord från platsen. Trädgårdsavfall skall tas om hand inom din egen tomt eller köras iväg till en återvinningscentral

Klicka för att läsa mera på Naturvårdsverkets sida.

Klicka här för att läsa om Åsele kommuns handlingsplan för främmande invasiva växter

Translate the website with Google translate.