Förpackningar och tidningar

Nedanstående fraktioner av förpackningar och tidningar ska utsorteras från hushållsavfallet och lämnas till närmaste Återvinningstation (ÅVS).

Där kan du som privatperson lämna dina förpackningar av:

 • Glas (Färg/ofärgat)
 • Plast
 • Papper/Kartong
 • Tidningar/Broschyrer
 • Metall

I kommunen finns det fyra återvinningsstationer (ÅVS) avsedda för hushållen.

 • Vasagatan
 • Svängvägen
 • Bergsgatan/adamsgatan
 • Fiskaregatan
 • Hedvägen/ ner mot movägen
 • Norrstrand
 • Industrihuset i Fredrika

Gör så här

Töm
Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll. De behöver inte vara särskilt rengjorda. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

Separera
Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Tips för att vika ihop på ett smart sätt hittar du här

Translate the website with Google translate.