Glasförpackning

Flaskor och burkar. Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna/burkarna, men ringen som är kvar efter korken kan dock sitta kvar. Flaskhalsarna avskiljs, och metallringarna återvinns separat.

Sortera inte som glasförpackning

Flaskor
Returflaskor lämnas mot pant i butiker

Dricks- och fönsterglas samt speglar
Lämnas på återvinningscentralen

Porslin, keramik och andra produkter som inte är förpackningar
Slängs som hushållsavfall eller grovsopor

Glödlampor
Lämnas som elavfall. Se elkretsens webbplats.

Visste du att...

…genom att lämna dina glasförpackningar till återvinning sparar du på både naturtillgångar och energi.

När återvunnet glas smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi än om man utgår från nya råvaror. Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig mindre mängder koldioxid.

Glasförpackningar kan återvinnas i det oändliga och bli nya vinflaskor och syltburkar.

Translate the website with Google translate.