Metallförpackning

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade)

Lämna alla metallförpackningar till återvinning. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Alla förpackningar är viktiga.

Kläm ut så mycket du kan ur metalltuber, låt korken sitta på så det inte börjar lukta illa, och lämna tuben i behållaren för metallförpackningar. Plastkorken förbränns och ger energi när metallen smälts ner.

För små inkasthål
Det finns synpunkter på att inkasthålen är för små och att stora förpackningar inte kan lämnas i behållarna. Utformning av hålen styrs av Boverkets riktlinjer och måtten är satta för att hindra att någon, med risk för skada, ska kunna ta sig in i behållarna.

Sorteras inte som metallförpackning

Eller när du har större förpackningar än inkasthålen på återvinningsstationen

Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel
              Lämnas som farligt avfall.

Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper
              Sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar
              Lämnas på återvinningscentralen.

Elektronik och el-artiklar
              Samlas in tillsammans under producentansvaret för elektronik.
             
Se elkretsens webbplats för mer information.

Translate the website with Google translate.