Prislista bygg- och rivningsavfall 2024

Bygg- och rivningsavfallet du lämnar oss hos debiteras med:
_______________________________________________________________________________________________

Förtydligande: Lämnar du in material som INTE är bygg- och rivningsavfall, ingår det i din grundavgift oavsett vilken fraktion de tillhör.
________________________________________________________________________________________________

Viktbaserad avgift

Orent trä 3,00 kr/kg
Rent trä 1,09 kr/kg
Armerad betong 3,63 kr/kg
Tryckimpregnerat trä 3,41 kr/kg
Överfyllningsmaterial 3,16 kr/kg

Tänk på att alltid sortera avfallet innan du kommer till återvinningscentralen. Osorterat tas EJ emot!

Felsortering debiteras per påbörjad timme 925 kr/h.

FÖLJANDE FRAKTIONER INGÅR FORTFARANDE I DIN GRUNDAVGIFT

Translate the website with Google translate.