Anslagstavla

Omsorgs-och utbildningsutskottet 190902

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-09-02
Paragrafer
50 - 60
Datum då anslag sätts upp
2019-09-05
Datum då anslag tas ned
2019-09-30
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
Stefan Persson

Protokoll