Anslagstavla

Allmänna utskottet 190903

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-09-03
Paragrafer
91-122
Datum då anslag sätts upp
2019-09-05
Datum då anslag tas ned
2019-09-27
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll