Anslagstavla

Tillgänglighetsrådet 190904

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-09-04
Paragrafer
16 - 23
Datum då anslag sätts upp
2019-10-02
Datum då anslag tas ned
2019-10-25
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
Maria Englén

Protokoll