Anslagstavla

Kommunstyrelsen 190924

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-09-24
Paragrafer
89-118
Datum då anslag sätts upp
2019-10-03
Datum då anslag tas ned
2019-10-25
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll