Anslagstavla

Omsorgs- och utbildningsutskottet 191001.pdf (1)

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-10-01
Paragrafer
45-46
Datum då anslag sätts upp
2019-10-14
Datum då anslag tas ned
2019-11-06
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
Stefan Persson