Anslagstavla

Kommunstyrelsen 191029

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2019-10-29
Paragrafer
119-137
Datum då anslag sätts upp
2019-11-08
Datum då anslag tas ned
2019-11-29
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll