Anslagstavla

Valbredningen 191125

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2019-11-25
Paragrafer
8-9
Datum då anslag sätts upp
2019-11-25
Datum då anslag tas ned
2019-12-17
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll