Anslagstavla

Miljö- och byggnadsnämnd 20191218

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2019-12-18
Paragrafer
61-76
Datum då anslag sätts upp
2019-12-19
Datum då anslag tas ned
2020-01-13
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare
Monika Roos

Protokoll