Anslagstavla

Valberedning 200309

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2020-03-09
Paragrafer
1-2
Datum då anslag sätts upp
2020-03-17
Datum då anslag tas ned
2020-04-08
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll