Anslagstavla

Överförmyndarnämnden 200319

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2020-03-19
Paragrafer
12-17
Datum då anslag sätts upp
2020-03-19
Datum då anslag tas ned
2020-04-14
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsens kansli Lycksele
Sekreterare
Martina Bergh

Protokoll