Anslagstavla

Omsorgs- och utbildningsutskottet 200317

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2020-03-17
Paragrafer
7-14
Datum då anslag sätts upp
2020-03-25
Datum då anslag tas ned
2020-04-17
Förvaringsplats för protokoll
socialkontoret
Sekreterare
Stefan Persson

Protokoll