Anslagstavla

Omsorgs- och utbildningsutskottet 200317 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2020-03-17
Paragrafer
4-8
Datum då anslag sätts upp
2020-03-25
Datum då anslag tas ned
2020-04-17
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
Stefan Persson