Anslagstavla

Allmänna utskottet 200317

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2020-03-17
Paragrafer
18-38
Datum då anslag sätts upp
2020-03-25
Datum då anslag tas ned
2020-04-16
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll