Anslagstavla

Miljö- och bygg 200408

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2020-04-08
Paragrafer
1 -14
Datum då anslag sätts upp
2020-04-21
Datum då anslag tas ned
2020-05-14
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll