Anslagstavla

Allmänna utskottet 200512

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2020-05-12
Paragrafer
39-52
Datum då anslag sätts upp
2020-05-12
Datum då anslag tas ned
2020-06-03
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll