Anslagstavla

Omsorgs- och utbildningsutskottet 200505 (2)

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2020-05-05
Paragrafer
9
Datum då anslag sätts upp
2020-05-13
Datum då anslag tas ned
2020-06-04
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
jeanette Olofsson