Anslagstavla

Överförmyndarnämden 200514

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2020-05-14
Paragrafer
23-31
Datum då anslag sätts upp
2020-05-15
Datum då anslag tas ned
2020-06-08
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsens kansli Lycksele
Sekreterare
Martina Bergh

Protokoll