Anslagstavla

MB 20200610

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2018-06-10
Paragrafer
15-27
Datum då anslag sätts upp
2018-06-11
Datum då anslag tas ned
2018-07-06
Förvaringsplats för protokoll
MB Kansli
Sekreterare
Monika Roos

Protokoll