Anslagstavla

Kommunstyrelsen 200616

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2020-06-16
Paragrafer
47-70
Datum då anslag sätts upp
2020-06-23
Datum då anslag tas ned
2020-07-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Jeanette Olofsson

Protokoll