Anslagstavla

Omsorgs- och utbildningsutskottet 200826 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelse
Mötesdatum
2020-08-26
Paragrafer
12-15
Datum då anslag sätts upp
2020-09-08
Datum då anslag tas ned
2020-10-01
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Sekreterare
Jessica Olofsson