Anslagstavla

Synpunkter på samrådsdokumentet

Miljö och byggnadsnämnden vill ha synpunkter på samrådsdokumentet Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2021-12-10
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2021-12-13
Datum då anslag tas ned
2022-01-28
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll

Translate the website with Google translate.