Slamtömning

När kommer slambilen och tömmer?

Slambilen börjar köra igång början utav sommaren (slutet av maj, början på juni) till sen höst.

Kontakta tekniska avdelningen om du vill veta kring vilken månad och år din slambrunn blir tömd.

Hur ofta bör jag tömma min avloppsbrunn?

Permanentboende töms obligatoriskt en gång per år och fritidshus töms varje vartannat år.
Om du vill tömma ditt brunn med längre intervaller kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall hos miljökontoret.

Ansök här om förlängt slamtömningsintervall.

Hur vet jag om min brun är full?

På ytan i den första (Största) kammaren finns det oftast ytslam, en så kallas slamkaka. Ta en käpp eller liknande och tryck den igenom slamkakan och mät hur tjock den är. Det är normalt att den är ett par decimeter tjock när slamtömningen sker.

Det är vatten kvar i brunnen efter tömning. Har ni inte tömt?

Att slambrunnen är vatten fylld är helt normalt. Redan efter några dagar blir den fylld med avloppsvatten, men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner ifrån infiltration tillbaka in i brunnen.

www.avloppsguiden.se kan du läsa mer om hur olika filtrationsprocesser fungerar.

Hur mycket kostar det att tömma en brunn?

Vad kan jag göra för att underlätta för chauffören?

Att märka ut din brunn underlättar för våra chaufförer. Det kan du göra med en käpp eller motsvarande. Om du har möjlighet, kan du även skriva dit fastighetsbeteckningen.

Om jag beställer en extra tömning, vad händer med min ordinarie tömning?

Om du beställer en extra tömning är den ordinarie tömningen fortfarande kvar och kommer att utföras.

Viktigt att tänka på gällande brunnslocket

 • Av arbetsmiljöskäl bör det vara av lätt material (plast, glasfiber eller plåt) för att kunna öppnas av en person. Det ska inte väga mer än 15 kilo. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas, kan en vikt på 35 kilo accepteras. Då måste locket vara försett med någon form av handtag.

 • Det är fastighetsägarens ansvar att av säkerhetsskäl utrusta locket med en anordning som försvårar för barn att öppna locket. Låsmutter eller saxsprint rekommenderas.

 • Locket får inte vara övertäckt eller försett med prydnader vid tömningstillfället. Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.

Det här kostar extra

 •  Framkörningsavgift vid ej tömd brunn
  Avgift för framkörning till brunn som ej går att slamsuga ( exempel hinder eller bristfällig väg och som ej meddelats tekniska kontoret senast den 1 juni)
 • Extra slang (20 meter)
 • Tungt Lock
 • Hinder vid/på brunn
 • Bom vid väg (om det finns bom vid infart som tömningsbil måste förhålla sig till)
 • Föravisering (om vi måste ringa i förväg)

Klicka här för att komma till Taxor & Avgifter

Övrig information

 • Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank, den ska vara hinderfri och röjd, vägbredd minst 4 m och höjd minst 4,5 m. Vägen ska hålla för en fordonsvikt på upp till 35 ton. Vändplats bör finnas i anslutningtill brunn/tank. Backning är inte ett körsätt utan ska endast utföras för att vända. Vägen ska ha hårdgjord körbana med bärlager av singel/grus. Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller vändplats.

  Vid fast körning debiteras stillestånstid samt bärgningskostnad.

 • Slamtömning kan avbrytas vid dåligt väderförhållande, dålig/ingen farbar väg, för tungt eller trasigt lock samt dåligt uppmärkt brunn/tank.

 • Lastbilen måste komma nära brunnen (ca 5meter) annars tas en avgift ut för att använda extra utrustning.

 • Om inte brunnen går att tömma pga. hinder, bristfällig väg eller arbetsskyddsrisker debiteras en framkörningsavgift.

 • Kommunen står inte för kostnader i samband med att tillfartsväg skadas vid tömning.
Uppdaterad den 12 augusti 2021

Wärdshus

E-tjänster

Webbsändning av kommunfullmäktige

Felanmäla

Kris, räddning & beredskap

Lämna synpunkter

Har du synpunkter, tips, tankar eller idéer som du vill dela med dig av till oss? Klicka här.

Kommunjour

När du vill anmäla akuta problem efter kontorstid ringer du: 070-647 54 11.

Translate the website with Google translate.